Plucińki Tomasz

Sporty ekstrymalne na przestrzeni lat