Atelier Tektura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n.
„Wdrożenie innowacyjnych procesów projektowych w oparciu o zintegrowaną platformę projektową Architecture, Engineering&Construction Collection zgodną z metodyką BIM”
w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie - 2.2 Otwarte Innowacje_wspieranie transferu technologii.
Celem projektu jest wdrożenie modelu zintegrowanego projektowania, zgodnego z metodologią BIM, w celu zoptymalizowania procesu projektowego, poszerzenia oferty o nowe usługi oraz pozyskania nowych odbiorców. W celu realizacji projektu zostanie zakupiona technologia Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection, która zawiera bogaty zestaw narzędzi BIM i CAD wraz z opartym na chmurze środowiskiem danych, umożliwiająca stworzenie precyzyjnego modelu obiektu zawierającego wszelkie niezbędne informacje, potrzebne zarówno na etapie projektowania, jak i etapach późniejszych: realizacji, sprzedaży i eksploatacji.
Wartość projektu: 277.488,- PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 157.920,- PLN
Numer Umowy o powierzenie grantu: SOI/TT/35/2022 z dn. 02.09.2022