Publiczne

Rozbudowa Szpitala Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya w Warszawie

Przestrzennie projekt stanowi kontynuację rozbudowy szpitala polegającą na harmonijnym wypełnieniu historycznej tkanki urbanistycznej nowoczesną architekturą.              

Funkcjonalnie projektowana część łączy się bezpośrednio z istniejącym budynkiem na poziomie pierwszego piętra.