Edukacja, Konkursy

Szkoła przy ulicy Zaruby w Warszawie

Obiekty oświaty, a w szczególności te, skierowane do najmłodszych, są miejscami wyjątkowymi. To tam, spędzając znaczną część dnia, kształtuje się nowy człowiek, poznaje życie, uczy się i bawi. Przestrzeń, która go otacza ma bezpośredni wpływ na jego rozwój, samopoczucie, a nawet  zdrowie.

Założenie obejmuje przedszkolea 8-oddziałowe dla 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi, oraz szkołę podstawową dla około 420 uczniów w klasach I-VIII wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi.

Aby budynek oświaty mógł sprostać zadaniom jakie mu wyznaczono, musi stać się tłem. Musi odsunąć na drugi plan swój wyraz i w pierwszej kolejności stać się miejscem dla uczniów, miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa, logicznie działającym, wspierającym ich  działania.

 

Zaproponowana forma zespołu szkolno-przedszkolnego przybrała właśnie taką formę – logicznego, prostego układu dwóch pierścieni przeplatających się ze sobą wzajemnie, oddając do dyspozycji podopiecznych intuicyjny układ funkcjonalny, skoncentrowany wokół dwóch wewnętrznych patii wypełnionych światłem i zielenią.

 

Dobrze zaprojektowana przestrzeń, ma szanse pomóc w dobrym rozwoju człowieka, a aby szkoła była przykłdem takiej przestrzeni, musi dobrze funkcjonować i oferować swoim podopiecznym najlepsze doznania.

W celu utrzymania spójności obiektów,chęci ułatwienia przejścia z przedszkola do szkoły dzieciom, oraz zasady iż projektowane obiekty mają być tłem dla kolorowego życia szkoły projektujemy budynki o jednorodnym charakterze estetycznym.

Po wejściu do szkoły znajdujemy się w holu głównym, wizualnie połączonym z zagłębioną salą gimnastyczną, która w każdej szkole powinna być tętniącym życiem, przyciągającym i zachęcającym do aktywności miejscem.

Okna drewniane o jednolitej wielkości i typie. Pionowe elementy z drewna klejonego. Pasy wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych o gładkiej fakturze i wykorzystaniem bardzo drobnego kruszywa.