Publiczne

Szpital Praski w Warszawie

Projekt obejmował przebudowa budynku A Szpitala, której celem było dostosowania go do nowych funkcji oraz do wymagań.

Projektując przebudowę budynku A przyjęto zasadę podziału poszczególnych kondygnacji na dwie autonomiczne jednostki funkcjonalne, zlokalizowane po obu stronach centralnego pionu komunikacyjnego.