Publiczne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Pirogowa w Łodzi

Lokalizacja projektu, dokonana przez Zamawiającego, wskazuje pas terenu znajdujący się po północnej stronie budynku A, będącego zarazem budynkiem głównym Wojewódzkiego Szpitala.

Nowy budynek jest prostą, prostokątną bryłą wykonaną w technologii prefabrykowanych modułów o stalowej konstrukcji nośnej. Jego rozmiary (36.96 m długości i 19.10 m szerokości) dostosowują się do uwarunkowań przestrzennych lokalizacji terenu wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pawilon jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym niepodpiwniczonym z pomieszczeniami technicznymi na części dachu.

Nowoprojektowany budynek będzie posiadał dwa podstawowe wejścia. Pierwsze od strony podjazdu do  szpitala na poziomie parteru – wejście przeznaczone wyłącznie dla personelu nowego budynku. Drugie poprzez opisany powyżej łącznik, bezpośrednio z istniejącego budynku A – wejście ogólnodostępne komunikacji łóżkowej, odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych.