Edukacja, Konkursy

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Projektując nowy budynek Akademii Muzycznej w Krakowie staraliśmy się stworzyć jak najlepszą oprawę i tło dla Muzyki, która szuka nowego domu i schronienia. Potrzebuje oddechu, przestrzeni i swobody, a jednocześnie praktycznej funkcjonalności. Potrzebuje domu, który jej to zaoferuje, a jego architektura z pokorą ustąpi miejsca wrażliwości, zmysłowości i emocjom nowych mieszkańców. Stanie się inspirującym i twórczym miejscem, pełnym atmosfery, klimatu i wyjątkowej, magicznej aury wypełniającej ciszę budynku.

W pierwszej kolejności powstała przestrzeń do nauki, ukształtowana w formie dwukondygnacyjnego pierścienia, w rytmicznym podziale, zamykającego wewnątrz wspaniały ogród dla studentów i gości. Od strony funkcjonalnej wspomniany pierścień zapewnia elastyczne rozłożenie funkcji oraz dobrą komunikację pomiędzy poszczególnymi wydziałami. Poza walorami funkcjonalnymi, bryła budynku pełni rolę buforu, tworząc wysublimowany i sprzyjający skupieniu nastrój. Niski gabaryt części edukacyjnej wtapia się i wrasta w otaczającą zieleń. Główne wejście do budynku zaprojektowano w od północy poprzez podcięcie parteru, a w celu większego otwarcia i zintegrowania go z otoczeniem przewidziano również wejścia po wschodniej i zachodniej stronie oraz ogólnodostępne przejście z wewnętrznego ogrodu w kierunku Wisły.

W pierwszej kolejności powstała przestrzeń do nauki, ukształtowana w formie dwukondygnacyjnego pierścienia, w rytmicznym podziale, zamykającego wewnątrz wspaniały ogród dla studentów i gości. Od strony funkcjonalnej wspomniany pierścień zapewnia elastyczne rozłożenie funkcji oraz dobrą komunikację pomiędzy poszczególnymi wydziałami. Poza walorami funkcjonalnymi, bryła budynku pełni rolę buforu, tworząc wysublimowany i sprzyjający skupieniu nastrój. Niski gabaryt części edukacyjnej wtapia się i wrasta w otaczającą zieleń. Główne wejście do budynku zaprojektowano w od północy poprzez podcięcie parteru, a w celu większego otwarcia i zintegrowania go z otoczeniem przewidziano również wejścia po wschodniej i zachodniej stronie oraz ogólnodostępne przejście z wewnętrznego ogrodu w kierunku Wisły.

W następnej kolejności powstała strefa dedykowana dla 4 sal koncertowych zaprojektowanych w formie oddzielnych brył połączonych ze sobą otwartą na poziomie parteru, dostępną z wielu stron, elastyczną i wielofunkcyjną przestrzenią mogąca pełnić jednocześnie rolę hallu wejściowego do całego kompleksu lub zostać podzieloną na mniejsze przestrzenie pełniące role foyer dla poszczególnych sal. Sale koncertowe pomimo, że są podłączone do odpowiednich wydziałów, dostępne są wszystkie z jednej wspólnej przestrzeni foyer dla gości.

Strefa sal koncertowych ma pełnić rolę serca budynku. To ona ma zapewnić niepowtarzalne wrażenia słuchaczom i muzykom, a także inspirować studentów. Z tego powodu wszystkie 4 sale koncertowe wraz z łącząca je otwartą przestrzenią parteru zostały umiejscowione w centralnej części ogrodu, wewnątrz dwukondygnacyjnego pierścienia skrywającego w sobie funkcje edukacyjne.

Dzięki takiemu zabiegowi powstaje bardzo szczególny obiekt, charakteryzujący się dużą zwartością, a jednocześnie mnogością inspirujących i różnorodnych przestrzeni, pomiędzy które wpleciono projektowaną i istniejącą, wartą zachowania zieleń. W części północnej powstaje główny plac wejściowy wprowadzający gości i studentów do przestronnego holu znajdującego się pod główna salą koncertową.