Mieszkaniowe

Osiedle Szaserów 30 w Warszawie

Podstawowym założeniem było stworzenie spójnego kompleksu budynków, nawiązującego skalą do otaczającej zabudowy. Budynki odznaczają się prostą, minimalistyczną formą. Każdy z budynków zaprojektowany został na planie litery „L”. Lokalizując je w terenie zapewniono zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy budynkami

Kolorystyka budynków jest stonowana –tynk w jasnym, zbliżonym do bieli lub białym kolorze połączony z elewacjąceglaną-dlatego teżprojektowane rośliny występująw różnych odcieniach zieleni w połączeniu z bieląi beżem oraz delikatnymi akcentami fioletu.Układ budynków tworzy cztery wnętrza z dużąpowierzchniątrawników, dominantami w postaci murków ceglanych oraz skupionych w nich jednogatunkowych grup drzew wzbogaconych krzewami, trawami ozdobnymi i akcentami z bylin kwitnących. Zastosowanie murków dodatkowo tworzy urozmaicony układ przestrzenny terenu. Dominujątu brzozy, trawy ozdobne i krzewy liściaste.Geometryczny układ osiedla podkreślająproste nawierzchnie oraz formy żywopłotowe stanowiące jednocześnie zieleńbuforowąogrodów lokatorskich.

Podstawową ideą zagospodarowania terenu jest wpisanie projektowanego zespołu budynków wotaczający krajobraz i kontekst urbanistyczny, a także zapewnienie maksymalnej funkcjonalności dla użytkowania zewnętrznej przestrzeni oraz samych budynków.Pomiędzy budynkami projektuje się zieleń urządzoną z wydzielonymi ogródkami lokatorskimi dla mieszkań na parterze. Od strony ulicy Szaserów przewidziano rozległy ogólnodostępny teren zielony, w którego obrębie zlokalizowano dwa place zabaw (dla dzieci starszych oraz młodszych). Wjazd do garażu podziemnego zlokalizowano od strony wschodniej (z ul. Dynowskiej) pomiędzy budynkami A i B. Wjazd został zadaszony stropodachem zielonym.Poziomy dojść do wejść dla mieszkańców dopasowano do poziomów przyległych ulic

Na terenie projektuje się system chodników umożliwiających dostęp do budynków. Dodatkowo projektowane nawierzchnie tworzą przestrzenie rekreacji i wypoczynku. Na terenie osiedla przewidziane są ławki na murkach, leżaki, stoliki rekreacyjne, stojaki rowerowe.

Koncepcja zieleni została wykonana w oparciu o plan zagospodarowania terenu. Ideą projektową jest kontynuacja prostych form architektonicznych i zastosowanie minimalistycznych rozwiązań w układzie nawierzchni i elementach małej architektury oraz stworzenie na przestrzeni osiedla sieci przenikających sięstref rekreacyjnych i wypoczynkowych. Założeniem nadrzędnym jest wykonanie projektu, który będzie posiadał wysokie walory estetyczne i funkcjonalne.

Wzdłużgranic osiedla zostały zaprojektowane grupy drzew liściastych –od strony zachodniej w formie szpaleru, natomiast od pozostałych w formie nieregularnych grup. Zieleńwysokąstanowiądrzewa liściaste typu platan klonolistny, brzoza pożyteczna oraz czereśnia ptasia ‘Plena’. W grupach krzewów i traw ozdobnych stanowiącązieleńśredniej wysokości zaprojektowano irgębłyszczącą, ligustr pospolity, tawulec Tanaki, budlejęDavida oraz trawy ozdobne w różnych odmianach.

Zieleńniskąstanowiąrośliny okrywowe, czyli śnieguliczka Chenaulta oraz trawniki.Na terenie osiedla zaplanowano dwa place zabaw oraz plac rekreacyjny dla osób dorosłych, zlokalizowano je wśród drzew i krzewów