Mieszkaniowe

Apartamenty Szara 10a W Warszawie

Projektowany budynek mieszkalny jest wpisany w istniejący zespół budynków o mieszanej funkcji: biurowych, usługowych i mieszkalnych wraz z dojazdami i parkingami.

Od strony północnej, teren sąsiaduje z aleją Ks. Józefa Stanka i parkiem im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.

Od strony wschodniej, znajduje się dawny pawilon restauracyjny, w którym w ostatnich latach mieścił się bar Syreni Śpiew i do dzisiaj ten obiekt funkcjonuje w społeczeństwie pod tą nazwą.