Publiczne

Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie

Zgodnie z założeniami konkursowymi nowy budynek szpitalny usytuowany będzie w południowej części istniejącego kompleksu szpitalnego. Przedstawiona koncepcja konkursowa prezentuje zwartą, prostokątną bryłę z trzema dużymi, wewnętrznymi patiami doświetlającymi komunikację ogólną oraz część pomieszczeń oraz szeregiem mniejszych patiów doświetlających przestrzenie wewnątrz poszczególnych oddziałów. Trzykondygnacyjny budynek szpitala zostanie połączony z istniejącym budynkiem łącznikiem komunikacyjnym na poziomie niskiego parteru oraz pierwszego piętra istniejącego szpitala, a także na poziomie lądowiska bezpośrednio z istniejącym SORem.

Opadający w kierunku południowym teren, pozwoli na jednoczesny dostęp do budynku z poziomu naturalnego terenu do dwóch niższych kondygnacji (od południa, na najniższym poziomie do holu głównego oraz od północy na poziomie niskiego parteru do projektowanego SORu oraz Izby Przyjęć).

Kompaktowy charakter bryły budynku ogranicza jego powierzchnie, skraca dystanse między sektorami szpitalnymi i przynosi korzyści ekonomiczne, zarówno inwestycyjne jak i eksploatacyjne. Proponowany projekt jest modelem szpitala „horyzontalnego”, o możliwie małej ilości kondygnacji. Wybór takiego rozwiązania, całkowicie świadomy i zgodny z założeniami konkursowymi, wypływa z konieczności stworzenia optymalnych warunków do interdyscyplinarnej wymiany między specjalizacjami medycznymi, grupujących się na jednej kondygnacji. 

Forma architektoniczna budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby przede wszystkim stworzyć miejsce przyjazne najmłodszym pacjentom, dać im poczucie bezpieczeństwa i wprowadzić w spokojny nastrój. Z uwagi na bardzo surowe i technologiczne otoczenie, jakie tworzy istniejący kompleks szpitalny postanowiliśmy zaprojektować obiekt działający dośrodkowo, który będzie kierował uwagę jego użytkowników do przestronnych, nasłonecznionych, zielonych patii, odciągając jednocześnie uwagę od mało przyjaznego otoczenia szpitalnego. To właśnie wspomniane patia są głównym elementem świadczącym o wyjątkowości i atrakcyjności projektowanej przestrzeni. W celu wzmocnienia tego wewnętrznego efektu, budynek z zewnątrz został zaprojektowany jako bardzo stonowany i wyciszony, tworząc w ten sposób abstrakcyjną barierę od otaczającej go szpitalnej rzeczywistości, po przekroczeniu której pacjent odnajduje się w zupełnie nowym świecie.

Podstawowym elementem każdego projektu szpitalnego jest jego funkcjonalność. Zarówno w skali relacji pomiędzy oddziałami jak i wewnątrz nich. Szczególnie ważne są odległości komunikacyjne dla pacjentów, personelu medycznego i logistyki, rozdział pomiędzy poszczególnymi ciągami komunikacji pionowej i poziomej, bliskości współpracujących ze sobą oddziałów.

W przyziemiu budynku, od południowej strony zlokalizowane zostało wejście główne do szpitala, które prowadzi do holu głównego oraz Zespołu Dziecięcych Poradni Specjalistycznych. W obrębie centralnie położonego holu głównego, przylegającego do przestronnego patia, znalazły się dodatkowo takie funkcje jak kawiarnia, recepcja czy szatnie oraz windy dla odwiedzających. Zespół Poradni zajmuje natomiast wschodnią część przyziemia budynku, jest bezpośrednio połączony z holem i zawiera w sobie wszystkie przewidziane w programie poradnie. W celu uatrakcyjnienia tej przestrzeni, zaprojektowaliśmy 3 mniejsze patia doświetlające strefy poczekalni oraz komunikację.