Biurowe, Mieszkaniowe

Koncepcja zabudowy przy ulicy Żółkiewskiego w Toruniu

Dominująca jest funkcja usługowa (handlowa, biurowa, przemysłowa, gastronomia, edukacja), uzupełniająca jest zabudowa mieszkaniowa jedno (11 budynków) i wielorodzinna( 4 budynki)