Publiczne

Pawilon Medyczny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie

Zrealizowany obiekt zlokalizowany jest we wschodniej części Zespołu Centrum. Zadanie obejmowało budowę dwukondygnacyjnego budynku oraz zagospodarowanie terenu. Wysokość i odległości od istniejących budynków pozwalają na utrzymanie dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Obsługa komunikacyjna odbywa się poprzez wykonany układ komunikacyjny wokół budynku wiążący się z istniejącą komunikacją wewnętrzną. Wejście główne i podjazd znajdują się po północno-zachodniej stronie zbudowanego budynku. Od jego północno-wschodniej i północno-zachodniej strony, zlokalizowany jest urządzony teren zielony z alejkami, zielenią wysoką i niską.

 

Wykonany budynek posiada wejście główne od strony północnej, zorientowane na wprost wejścia głównego na teren Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego. Od strony zachodniej przy podjeździe zlokalizowano wejście techniczne. Od tej strony również sytuuje się dostępne bezpośrednio z zewnątrz oraz z wewnątrz budynku przez przedsionek, pomieszczenie odpadów medycznych. Ponadto klatki schodowe mają niezależne wyjścia ewakuacyjne. Komunikacja pionowa odbywa się poprzez zespół dwóch dźwigów dostosowanych do ruchu łóżek, towarów i osób.

W budynku możemy wydzielić następujące części funkcjonalne:

  1. powierzchnie wspólne z przestronnym holem wejściowym oraz szatniami i zapleczem technicznym
  2. blok administracyjny (pokoje biurowe z sekretariatem i salą narad)
  3. oddział łóżkowy zakładu opiekuńczego z centralnie położonymi punktami pielęgniarskimi, pokojami łóżkowymi 1 lub 2-osobowymi (każdy z indywidualną łazienką przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych), salami dziennymi, salą rehabilitacji oraz salą terapii zajęciowej, pokojem logopedy i psychologa. Całość posiada niezbędne zaplecze logistyczne, socjalne i magazynowe.
  4. w obiekcie znajduje się 170 łóżek, i pracuje około 50 osób personelu.