Kultura

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Głównym celem Inwestycji jest zapewnienie nowych przestrzeni magazynowych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Program wzbogacony jest o przestrzeń wystawienniczą, która prezentować będzie w systemie rotacyjnym wybrane zbiory muzealne.

Monolityczna, zamknięta forma zapewni bezpieczeństwo zbiorów oraz najlepsze warunki klimatyczne.

Całość bryły wykończona jest betonowymi płytami odpornymi na szczególne warunki związane z wpisaniem terenu inwestycji w stary sosnowy las. Z uwagi na kontekst, najważniejsze stare okazy drzew są zachowane, wytyczając gabaryt budynku i w naturalny sposób wydzielając wewnętrzny ogród dla odwiedzających – klimatyczną publiczną strefę.

Duże otwory okienne zlokalizowane są jedynie w poziomie parteru, w strefie ekspozycyjnej.