Kultura

Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Planowana inwestycja zakłada modernizację Sali Kongresowej do stanu zgodności z aktualnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej, przepisów budowlanych, warunków technicznych przy zachowaniu zabytkowego charakteru pomieszczeń. Prace mają także na celu poprawę funkcjonalności poprzez m.in. stworzenie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, techniczno-logistycznego oraz socjalnego dla personelu i artystów.

Istotnym zadaniem jest także przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności, w strefach publicznych i logistycznych.

Ze względu na planowany sposób użytkowania Sali poprawa akustyki jest jednym z podstawowych elementów modernizacji.