Publiczne

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Etap I

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci: znajdujący się po zachodniej stronie nowowybudowanego budynku B, będącego zarazem budynkiem głównym Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Nowy budynek modułu C jest prostą, prostokątną bryłą. Jego rozmiary dostosowują się do uwarunkowań przestrzennych lokalizacji terenu, po zachodniej stronie istniejącego budynku B szpitala. Pawilon jest budynkiem cztero-kondygnacyjnym z dodatkową kondygnacją piwnic.
Komunikację funkcjonalną z istniejącym budynkiem Centrum zapewnia łącznik na poziomie pierwszego piętra, przechodzący nad wewnętrzną drogą pożarową, oparty na słupach konstrukcyjnych.
Pomieszczenia znajdujące się w wewnątrz rzutu doświetlone będą światłem naturalnym, dzięki projektowanemu wewnętrzemu patio na trzech wyższych kondygnacjach budynku.