Publiczne

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Etap II

Zespół Szpitala zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. M. Curie Skłodowskiej z ul. Jagiellońską. Układ przestrzenny tworzą poszczególne budynki zespołu szpitalnego, powiązane komunikacją wewnętrzną.

 

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w zachodniej części zespołu szpitalnego. Projektowany budynek modułu A+ jest prostą, prostokątną bryłą. Jego rozmiary (75.9 m długości, 37.9 m szerokości i 17.70m wysokości głównej bryły) dostosowują się do uwarunkowań przestrzennych lokalizacji terenu, po zachodniej stronie istniejącego budynku C.

Pawilon jest budynkiem pięciokondygnacyjnym z dodatkową kondygnacją piwnic. Pomieszczenia znajdujące się w wewnątrz rzutu doświetlone będą światłem naturalnym, dzięki projektowanym dwóm wewnętrznym dziedzińcom,

Podstawowe założenia projektowe przyjęte w projekcie:

– optymalny układ funkcji stref funkcjonalnych w powiązaniu z komunikacją i infrastrukturą obiektu

– czytelny rozdział stref funkcjonalnych i części wspólnych

– dostępność obiektu dla osób poruszających się na wózkach, gości, pracowników

– komunikacja pozioma i pionowa dostosowana do wymagań technologicznych (w tym transport elementów gabarytowych )