Laboratoria

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Teren planowanej inwestycji znajduje się strefie buforowej obszaru wpisanego na listę UNESCO, w sąsiedztwie wielu gmachów instytucji publicznych objętych ochroną konserwatorską. W związku z tym, projektowana nowa zabudowa powinna podnosić rangę miejsca i przyczyniać się do rozwoju okolicy.

W najbliższym sąsiedztwie znajdzie się przestrzeń zieleni miejskiej, od frontu natomiast, Plac na Wesołej zapewni przedpole dla Instytutu.

Żelbetowa konstrukcja budynku oparta jest na systemie słupowo – płytowym. Rozmiary wszystkich elementów dopasowane są do wymogów konstrukcyjnych i pożarowych, a w miejscach wymagających wytłumienia drgań poczynione są odpowiednie wzmocnienia.

Proponowana architektura w sposób współczesny nawiązuje do charakterystyki otoczenia. Zwarta bryła ujęta jest w regularnej formie kwadratu, którego wcięte narożniki odwołują się do klasycznej architektury. Malownicze elementy takie jak lampy miejskie czy ławki nawiązujące do historycznego rejonu miasta Krakowa współgrają z minimalistyczną bryłą.

Cały układ architektoniczny stanowi konsekwentny i regularny system funkcjonalny i estetyczny. Wejścia do budynku wyznaczają symetrię, a pionowe podziały elewacji oparte na wąskich oknach oplatających całą bryłę, podkreślają jej skromność i ponadczasowość. Elewacje konsekwentnie ubrane są w ujednolicony materiał – cegłę, która podkreśla wejście i glify okienne jedynie zmienionym układem.

Na parterze zlokalizowana jest strefa ogólnodostępna z holem wejściowym i salą konferencyjną na 200 osób oraz administracja, dział IT, Pracownia Informatyki Sądowej. Dział Obsługi Działalności Opiniodawczej posiada oddzielne wejście od strony południowej.

W trakcie wewnętrznym budynku znajdują się Archiwum i Pomieszczenia Tymczasowego Przygotowywania Dowodów. Reszta pomieszczeń zlokalizowana jest przy elewacji (pomieszczenia badań, pomieszczenia dla pracowników oraz pokoje przyjęć dowodów).

Cały układ architektoniczny stanowi konsekwentny i regularny system funkcjonalny i estetyczny. Wejścia do budynku wyznaczają symetrię, a pionowe podziały elewacji oparte na wąskich oknach oplatających całą bryłę, podkreślają jej skromność i ponadczasowość. Elewacje konsekwentnie ubrane są w ujednolicony materiał – cegłę, która podkreśla wejście i glify okienne jedynie zmienionym układem.

Projektowany budynek ma pozwolić Instytutowi wyznaczyć nowe standardy w dziedzinie ekspertyz sądowniczych, a także utrzymać najwyższy z możliwych poziom prowadzonych tam badań laboratoryjnych.

Biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju naukowego, możliwości adaptacyjne placówek z nią związanych muszą być ogromne. Aby dokonywać zmian pozwalających na funkcjonowanie Instytutu, nie powodując jednocześnie zakłóceń w działaniu, potrzebny jest elastyczny system, który będzie takie zmiany znosił.

Funkcjonalność budynku oparto o zamknięty, pierścieniowy układ otaczający znajdujące się w środku patio. Pozwala to na zmianę rozkładu funkcji na zasadzie działania wykresu kołowego, w którym powiększenie jednej części i zmniejszenie drugiej odbywa się jedynie poprzez przesunięcie granicy między nimi.

W imię elastyczności w poziomie parteru budynku zaproponowano przestrzeń wielofunkcyjną z salą konferencyjną na 200 osób. Przestrzeń ta funkcjonuje również jako przedłużenie części wspólnych holu i naturalnie powiększa komfort użytkowników.

W koncepcji uzyskano korzystny stosunek kubatury do powierzchni dachów i elewacji, który sprawia, że straty energetyczne związane z niwelowaniem wychładzania bądź przegrzewania się budynku są zmniejszone.

Kolejnym aspektem poprawiającym bilans energetyczny budynku jest tektonika fasad i wykończenia materiałowe elewacji. Mała szerokość okien w połączeniu z ich głębszym osadzeniem sprawia, że do budynku dostaje się bardzo dużo światła pośredniego, bez przegrzewania pomieszczeń bezpośrednimi promieniami. Dodatkowo fasada wentylowana pomaga w utrzymaniu komfortu temperaturowego. Produkcja proponowanej cegły jest zeroemisyjna.

Jako przekrycie budynku proponujemy dach zielony, na którego części powierzchni zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Dach zielony korzystnie wpływa na retencję wody, której nadmiar będzie rozsączany na tereny biologicznie czynne na działce).