Laboratoria

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie to prestiżowy ośrodek zajmujący się wysoko wyspecjalizowaną działalnością badawczą wymagającą bardzo restrykcyjnych i rozwiniętych technologicznie warunków. Jednocześnie w nowym budynku biurowo-laboratoryjnym pracować będzie około 400 osób, których komfort i jakość życia będzie bezpośrednio powiązana ze środowiskiem jakie stworzy dla nich projektowany obiekt. W związku z tym główną ideą przyświecającą naszemu projektowi stała się myśl o stworzeniu przyjaznego budynku-maszyny, który z jednej strony spełni wszelkie najwyższe wymagania umożliwiające prowadzenie działalności badawczej Instytutu, ale równocześnie stworzy komfortowe i przyjazne warunki do życia i pracy dla jego przyszłych użytkowników.

Zaprojektowaliśmy budynek logiczny, elastyczny i funkcjonalny. Budynek czysty i prosty w formie, który stanie się idealną przestrzenią do prowadzenia badań laboratoryjnych, stanie się tłem i wypełni najwyższymi technologicznie rozwiązaniami, a jednocześnie będzie ciepłym i przyjaznym domem dla swoich gospodarzy.  Nowa siedziba Instytutu została zaprojektowana jako bardzo symetryczna, prosta i elegancka bryła o powtarzalnym i regularnym rytmie elewacji, która w połączeniu z wysokiej jakości materiałami uczyni ją ponadczasową i uniwersalną zarówno w wyrazie jak i użytkowaniu. Bryła budynku została zbudowana na regularnym rzucie kwadratu z centralnie umieszczonym zielonym patio stanowiącym jego serce, które stanowić będzie miejsce odpoczynku i spotkań. Ten centralny układ przyczynia się również do bardzo efektywnego, ergonomicznego oraz bardzo czytelnego rozkładu funkcji. Układ funkcjonalny, konstrukcja, a także elewacje projektowanego budynku oparte są na bardzo regularnej i powtarzalnej siatce 840x840cm.

Takie konsekwentne i modularne podejście do projektu tworzy bardzo harmonijny układ zarówno w odbiorze zewnętrznym jak i w samym użytkowaniu obiektu. Betonowy, surowy charakter fasad i wnętrz został w subtelny i elegancki sposób zmiękczony poprzez wprowadzenie drewnianych elementów wykończeniowych. Układ funkcjonalny projektowanego budynku, podobnie jak jego konstrukcja i architektura został oparty na bardzo czytelnej i powtarzalnej siatce. 

Dzięki temu logika zastosowana przy kształtowaniu formy obiektu znalazła swoje odzwierciedlenie również przy rozkładzie funkcji.

Takie podejście przyczyniło się do uzyskania bardzo optymalnych i ergonomicznych rozwiązań mających pozytywny wpływ na ekonomiczne aspekty zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji obiektu. Fasady o regularnym rysunku, podkreślającym modularny układ funkcjonalny, zaprojektowane zostały z powtarzalnych betonowych prefabrykatów uzupełnionych eleganckim detalem wprowadzającym subtelne, ocieplające wyraz budynku elementy drewna wokół aluminiowej ślusarki okiennej. We wnętrzach budynku przewidziano zastosowanie rozwiązań nawiązujących do charakteru zewnętrznego budynku poprzez wprowadzenie betonu i drewna w strefach ogólnodostępnych i biurowych. Strefy laboratoryjne wykonane będą z materiałów łatwo zmywalnych, higienicznych i z pełną dbałością o detal umożliwiający zachowanie czystości poprzez wprowadzenie materiałów takich jak szkło, zabudowy z paneli z blachy nierdzewnej oraz posadzki z wykładzin bakteriobójczych.