Konkursy, Mieszkaniowe

Osiedle 1 Sierpnia w Warszawie

Celem inwestycji jest realizacja nowego osiedla mieszkaniowego, które stanie się domem dla kilkuset mieszkańców. Stanie się ich nowym środowiskiem do życia, które musi charakteryzować najwyższa jakość w każdym możliwym wymiarze (funkcjonalnym, wizualnym, ekologicznym, a także ekonomicznym). Kwestia zapewnienia odpowiedniej liczby mieszkań, lokali usługowych czy miejsc parkingowych jest oczywista. Szczególnym wyzwaniem staje się stworzenie nowej, wzorcowej jakości wykraczającej poza regulowane wyłącznie aspektami ekonomicznymi, wszechobecne standardy reprezentowane przez komercyjnych deweloperów.

Pierwszym i koniecznym w naszej ocenie zadaniem było odblokowanie tego „zatoru” i uwolnienie swobodnego przepływu naturalnemu środowisku, aby w następnym kroku z poszanowaniem istniejących uwarunkowań środowiskowych oraz urbanistycznych zacząć budować. Zaproponowany układ nowych budynków w bezpośredni sposób odnosi się do charakterystycznego w najbliższym sąsiedztwie układu urbanistycznego, niejako odtwarzając obecną tam podłużną zabudowę
ukształtowaną w kierunku północ-południe. W wyniku poszukiwania walorów przyrodniczych, dostępu do światła naturalnego, swobodnego przewietrzania, a także zmniejszeniu przytłaczającej skali osiedla zaprojektowaliśmy 6 budynków bardzo mocno wkomponowanych i wrośniętych w zieleń, pomiędzy którymi powstał szereg ciekawych i atrakcyjnych przestrzeni wspólnych o najróżniejszym charakterze.

Takie konsekwentne i modularne podejście do projektu tworzy bardzo harmonijny układ zarówno w odbiorze zewnętrznym jak i w samym użytkowaniu obiektu. Betonowy, surowy charakter fasad i wnętrz został w subtelny i elegancki sposób zmiękczony poprzez wprowadzenie drewnianych elementów wykończeniowych. Układ funkcjonalny projektowanego budynku, podobnie jak jego konstrukcja i architektura został oparty na bardzo czytelnej i powtarzalnej siatce.

Same budynki również zostały zróżnicowane pod względem wysokości. Trzy wyższe, dziesięciokondygnacyjne zostały zlokalizowane po stronie północnej działki, a trzy niższe siedmiokondygnacyjne po stronie południowej. Rozwiązanie takie nie tylko łagodzi skalę nowej zabudowy, subtelniej wpisuje się w otoczenie, ale także poprawia aspekty związane z nasłonecznieniem samych budynków jak i terenów zewnętrznych.

Kręgosłupem przestrzennym nowego osiedla stały się przeprowadzone ze wschodu na zachód, swobodnie wijące się przez cały teren miękkie ścieżki, które nie tylko połączą ze sobą rozdzielone do dziś tereny zielone, ale także wciągną do wspólnego systemu nowo projektowane przestrzenie wspólne, place zabaw, miejsca rekreacji. W wyniku takich decyzji przestrzennych w obrębie terenów wspólnych osiedla powstały 4 strefy oparte o wspomnianą zieloną oś. Dwie z nich zlokalizowane w północnej części, w sąsiedztwie wyższych budynków będą miały bardziej naturalny, dziki charakter, dający ukojenie i cień, poprzez wprowadzenie wyższych drzew, a w części południowej bardziej uregulowany i uporządkowany, wypełniony większą ilością słońca.

Głównym założeniem projektu zieleni podtrzymanie walorów i funkcji znajdujących się w najbliższym otoczeniu poprzez zachowanie jak największej ilości drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń z gatunków istniejących takich jak klon jawor, klon pospolity, klon polny, klon tatarski, jesion, lipa, czereśnia ptasia, brzoza, czeremcha, jarząb, a także miejscami świerki, jodły i sosny. W ramach działań przestrzennych jest wprowadzenie zielonego korytarza przyrodniczego wokół głównej osi oraz oparcie
o niego różnorodnych estetycznie i funkcjonalnie przestrzeni, zachęcających do aktywności, rekreacji oraz odpoczynku.