Mieszkaniowe

Osiedle Urzecze II w Bydgoszczy

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym. Podstawowym założeniem było zaprojektowanie spójnego kompleksu, stojącego na granicy zwartej, śródmiejskiej zabudowy i naturalnych, zielonych terenów nadrzecznych. Wykorzystując możliwości zawarte w MPZP dotyczące wysokości obiektów zaprojektowano budynek składający się z 2 brył o różnorodnym charakterze oraz gabarytach.
W części przylegającej bezpośrednio do ul. Królowej Jadwigi, przewidziano wprowadzenie zwartej, śródmiejskiej zabudowy pierzejowej, charakterem i gabarytami wpisującej się w otaczającą historyczną tkankę. Ze względu na bardzo charakterystyczne położenie na granicy historycznej śródmiejskiej tkanki, budynek zaprojektowane jako proste, regularne bryły o bardzo powtarzalnym podziale.

Długą, ponad 82-metrową fasadę, w kierunku północ-południe, podzielono na 3 odcinające się od siebie części, zarówno pod względem kolorystycznym jak i wysokościowym, nawiązując w ten sposób do charakteru zabudowy tworzącej pierzeję ul. Królowej Jadwigi, która składa się z budynków o zróżnicowanej długości i wysokości. W ten sposób powstał budynek o zmiennej wysokości (od III do V kondygnacji) opadający w kierunku wody. Na dachu części III kondygnacyjnej zaprojektowano taras ogólnodostępny.
W głębi działki, od strony rzeki, wykorzystując możliwości co do wysokości zabudowy przewidziane w MPZP, zaprojektowano IX-kondygnacyjny(część ma VII kondygnacji) budynek o charakterze punktowym, tworząc przy tym charakterystyczną dominantę na styku z Brdą.
Obie bryły połączono jednokondygnacyjnym garażem podziemnym na 106 miejsc parkingowych.
Okna, loggie i balkony rozmieszczone są w bardzo równym rytmie, co jest bezpośrednim nawiązaniem do historycznych podziałów fasad, ale w nowoczesnym wydaniu.

Budynki otrzymały bardzo elegancki, miejski charakter.
Wiodącą funkcją budynku jest mieszkaniowa uzupełniona lokalami usługowymi w części parteru. Projektowana zabudowa osiąga maksymalne wysokości 16,34m od strony ul. Królowej Jadwigi oraz 27,92m od strony dziedzińca ponad poziom terenu licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku.